Privacybeleid website divo.be

» versie 0.1 - laatste aanpassingen 2 maart 2018 «

De gegevens die Divo van U bewaart beperken zich tot adresgegevens en deze worden enkel gebruikt in functie van het versturen van e-mails en de halfjaarlijkse nieuwsbrief en de uitnodiging voor de studiedag. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij in functie van het versturen van de vermelde items. Het verzenden van de e-mails met Mailchimp wordt uitbesteed aan Letteraap en de verzending van de nieuwsbrief en de uitnodiging voor de studiedag worden uitbesteed aan respectievelijk drukkerij Editoo en Bpost. Al deze ondernemingen zijn eveneens gebonden aan GDPR.

Indien U toch zou wensen dat wij uw gegevens schrappen uit ons bestand, dan kan U dat laten weten via info@divo.be. In dat geval zal U uiteraard ook geen correspondentie meer van ons ontvangen.